You are hereLandbouw & platteland

Landbouw & platteland

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

"Vanuit beleid zorg dragen voor sierteeltsector"

sierteelt.jpg

De Vlaamse sierteeltsector ondergaat een laagconjunctuur. Het aantal bedrijven blijft systematisch afnemen en op goede prijzen moeten de bloemen-, bomen-, planten- en knollentelers tegenwoordig ook al niet meteen rekenen. Daarom ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) minister Joke Schauvliege in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement over wat er vanuit het beleid kan gedaan worden om de sector te ondersteunen. De minister toonde zich bezorgd en actiebereid.

Hoe vaak oefent W&Z haar voorkooprecht uit in het Waasland?

uitgeoefende voorkooprechten W & Z.jpg

GRONDENBELEID
Stijn De Roo, regioconsulent Boerenbond
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft in Oost-Vlaanderen voorkooprecht op vele percelen landbouwgrond. Jos De Meyer (CD&V) vroeg een overzicht voor het Waasland aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor openbare werken. De aankoop vanuit W&Z in het Waasland in de periode 2010-2014 is beperkt.

Schaalvergroting aandachtspunt voor commissie Landbouw

schaalvergroting.jpg

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement wil het komende werkjaar van schaalvergroting in de land- en tuinbouwsector een aandachtspunt maken. De aanleiding voor de parlementaire commissie om meer aandacht te besteden aan het thema schaalvergroting vormt het rapport ‘Schaalgrootte en schaalvergroting in de Vlaamse land- en tuinbouw’ van het Departement Landbouw en Visserij. “Hoewel het rapport al begin 2014 verscheen, is het nog steeds zeer actueel”, legt CD&V-parlementslid Jos De Meyer uit. “Na het lezen rezen bij mij vanzelf een aantal vragen: Waar leidt het fenomeen schaalvergroting toe? Hoe lang kan die trend nog aanhouden? Hoeveel bedrijven blijven er dan nog over? En vinden we dat dan een normale of gewenste ontwikkeling of moeten we kijken of beleidsmatige bijsturing noodzakelijk is?”

Bescherming Kiekendief wordt polderboer niet opgelegd

bruine kiekendief - beeld Jo Raemen.jpg

Nog voor Chris De Stoop met zijn boek ‘Dit is mijn Hof’ een ander licht wierp op de natuurontwikkeling rond de Antwerpse haven heeft Vlaams parlementslid Jos De Meyer minister Schauvliege al schriftelijk geïnterpelleerd over de samenwerking tussen haven en ‘groenen’. Het stootte hem tegen de borst dat een beschermingsplan voor de Bruine Kiekendief met een schuin oog kijkt naar het agrarisch gebied dat nog rest op Linkerscheldeoever. Het plan zou mikken op 45 hectare aan vogelvriendelijke perceelranden. De minister probeert De Meyer gerust te stellen met de boodschap dat landbouwers niet opgezadeld worden met nieuwe verplichtingen. Het staat de plaatselijke polderboeren volledig vrij om al dan niet, en in ruil voor een vergoeding, maatregelen te nemen voor de bedreigde akkervogel.

Vlaams parlement debatteert over landbouwcrisis

commissie Landbouw.JPG

De commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werd deze week door haar voorzitter Jos De Meyer vervroegd uit vakantie geroepen voor een debat over de landbouwcrisis. Voor Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege was dat een gelegenheid om parlementaire steun te krijgen voor Vlaamse maatregelen en voor het Vlaamse standpunt met het oog op de Europese landbouwraad. Nu nog de Vlaamse regering achter al haar maatregelen krijgen...
Klik voor het volledige artikel op onderstaande link.

Boerenbetoging in Brussel

boerenbetoging in Brussel.jpg

No farmers no food no future!

Grote politieke wil om iets te doen aan landbouwcrisis

crisis-armoede.jpg

In de wegens de crisis vervroegd samengeroepen landbouwcommissie van het Vlaams Parlement ontspon zich een interessant debat over de maatregelen die nodig zijn om de landbouwsector uit het slop te helpen. Vrijwel alle parlementsleden geloven dat het ketenoverleg een historisch resultaat heeft geboekt met een toeslag voor melkvee- en varkenshouders. Waardering is er ook voor de maatregelen die Vlaams minister Joke Schauvliege aankondigt. Samen met het federale maatregelenpakket moet dat het ergste financiële leed verzachten.

Steun SOS voedselprijzen!

Ronde van Roza_0.JPG

Tractor Roza van Groene Kring deed ook Sint-Niklaas aan.
Sympathieke, zeer terechte actie van de jonge land- en tuinbouwers voor faire prijzen die we ten volle steunen.

Jos De Meyer vraagt aandacht voor de crisis in de varkenshouderij in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement

varkens.jpg

"Geregistreerde wegingen verplichten in slachthuizen"
Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege wil werk maken van een black box in slachthuizen die de wegingen van varkens registreert. Ze heeft daarover al overlegd met federaal minister van Economie Kris Peeters. De maatregel moet er voor zorgen dat er meer transparantie ontstaat. Dat zei Schauvliege in een plenaire zitting van het Vlaams Parlement in haar antwoord op een vraag van parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Verder liet Schauvliege – met instemming van de meerderheidspartijen – opnieuw een ballonnetje op om de Rendac-factuur te verlichten.

Met duizend aan de boerentafel

met duizend aan de boerentafel.jpg

Gisteren was ik te gast op het fruitbedrijf ” Berckelaer” van Berten en Isabel Meersschaert in Sint-Gillis-Waas.
Berten leidt dit fruitbedrijf op een gepassioneerde wijze maar tevens als een heel deskundig ondernemer: innovatief en onderlegd.
Schitterend initiatief naar aanleiding van 125 jaar Boerenbond!
De consument kreeg de kans achter de schermen te kijken van onze moderne land- en tuinbouwbedrijven.