You are hereOpenbare werken

Openbare werken

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

E34 wordt in 2019 uitgebreid

dubbele kamstructuur.jpg

De Vlaamse regering wil in 2019 werk maken van de uitbreiding van de E34. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.
De Meyer wilde weten welke maatregelen de regering plant om de mobiliteitsproblemen in het Waasland op te lossen. Die zullen alleen maar groter worden als het Saeftinghedok wordt aangelegd.

Werken kruispunt N47/E17 Lokeren naderen!

kruispunt N47 E17 Lokeren.jpg

“Bijzonder belangrijk voor onze Wase verkeersveiligheid zijn de werken aan het kruispunt N47/E17 te Lokeren,” aldus Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer, die bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts blijft aandringen op de nodige spoed in dit dossier.

In opvolging van zijn vroegere vragen ondervroeg het parlementslid de minister opnieuw over de aanbesteding, de fasering, de kostprijs, de uitvoeringstermijn en de communicatie hierover.

De minister gaf volgend antwoord:

Baggerwerken Durme krijgen vervolg

foto Yannick De Spiegeleir.JPG

Waasmunster/Lokeren Het baggeren van de Durme wordt voortgezet. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) laten weten. De volgende fase speelt zich af van aan de brug in Waasmunster tot in Lokeren.
Het was Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) die van minister Ben Weyts (N-VA) te weten kwam dat de Durme verder wordt gebaggerd tot in Lokeren.

“Waasland sterker structureel betrekken bij het havenbedrijf Antwerpen.”

schip in Deurganckdok.jpg

Dit was de teneur van mijn korte tussenkomst bij de bespreking van het voorstel van decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht, dat woensdag 8juli in de plenaire zitting van het Vlaams parlement besproken werd.

Hierbij mijn tussenkomst:

“Voorzitter, collega’s, het is duidelijk dat de inzichten kunnen rijpen. De tonaliteit van een aantal collega’s is genuanceerder geworden en wat mijn vragen betreft, positiever dan in de commissie.

Investeringswerken aan de N437 in Nevele in het vooruitzicht

Hansbeke kerk.jpg

“De rondweg rond de dorpskern van Hansbeke kost 12,7 miljoen euro,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Brug maanden dicht voor werken

Zelzatebrug.jpg

Het wegdek van de Zelzatebrug wordt in 2016 vernieuwd. Fietsers en voetgangers zullen tijdens de werken met een veerpont het kanaal kunnen oversteken.
Zelzate 'Het wegdek van de Zelzatebrug wordt volgend jaar helemaal vernieuwd. Dit werk zal in twee fasen van telkens drie maanden uitgevoerd worden. Alles samen met een prijskaartje van een miljoen euro. Tijdens de werken, in de zomer van 2016, zal een veerdienst de voetgangers en fietsers ter hoogte van de Groenstraat overzetten, terwijl het wegverkeer langs de tunnel of de brug van Sas van Gent moet.'
Dit antwoordde minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer(CD&V).

Binnenkort verkeerslichten aan het verkeerscomplex Vrasene!

E34 Vrasene.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer drong bij minister van Openbare Werken Ben Weyts aan op de snelle uitvoering van de uitbreiding van de E34.

“De uitbreiding van de E34 wordt in hoofdzaak gekoppeld aan de ontwikkeling van de Saeftinghezone. De ontsluiting over de weg van de Saeftinghezone zal gebeuren via de Westelijke ontsluiting die met een nieuw op- en afrittencomplex tussen de R2 en Vrasene zal aantakken op de E34. De aanleg van deze wegenis zal tevens zorgen voor een scheiding van het haven- en kernenverkeer dat zich momenteel samen op de N451 bevindt en zal ook het op- en afrittencomplex van Vrasene van het havenverkeer ontlasten,” antwoordde minister Weyts.

Verder werken aan de realisatie van de Oostelijke tangent in Sint-Niklaas!

Oostelijke tangent.jpg

Het idee om de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas te realiseren, is niet nieuw. De belofte daartoe werd reeds gedaan door de toenmalige minister van Openbare Werken Steve Stevaert. De daaropvolgende ministers van Openbare Werken hebben dit idee verder laten uitwerken en de onteigeningen hiervoor opgestart.

Het Waasland en de stad Sint-Niklaas in het bijzonder wachten echter nog steeds ongeduldig op de realisatie.

Jos De Meyer, die het dossier op de voet volgt, ondervroeg hierover nogmaals de minister van Openbare Werken Ben Weyts en de minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege.

Werken aan de zuidelijke oever van de Moervaart

Moervaart.jpg

Om de vaargeul in de Moervaart te verbreden, moet de Moervaart langs de zuidelijke oever dieper worden, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits als antwoord op zijn recente vraag. Het onderwatertalud langsheen de oever zal dan worden weggenomen, en er komt een aangepaste oeververdediging die dieper aangrijpt in de ondergrond.
De nieuwe oeververdediging zal bestaan uit metalen damplanken met daarop een kesp in gewapend beton, vanaf de aansluiting van de Moervaart op het kanaal Gent-Terneuzen tot aan de hoogovengasleiding van Arcelor Mittal.

Inrichtingswerken Durmevallei in het kader van het Sigmaplan vorderen

Durmevallei.jpg

Jos De Meyer volgt de werken met kritische blik. Enerzijds is overstromingen voorkomen een goede doelstelling, anderzijds stelt hij wel de vraag of een dergelijk ruimtebeslag steeds noodzakelijk is.