You are hereOpenbare werken

Openbare werken

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Aanbesteding Durmebrug op de N446 in Waasmunster dit jaar!

Durmebrug.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ontving als antwoord op een schriftelijk opvolgingsvraag over de Durmebrug op de N446 in Waasmunster van minister van Openbare Werken Hilde Crevits het volgende antwoord:
“De werken zullen volgens de huidige planning eind 2014 worden aanbesteed. De raming van de werken voor de bovenbouw (fase 1) bedraagt 1.500.000 euro. De afdeling Expertise Beton en Staal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt momenteel het ontwerp af.”

De N70 in Sint-Niklaas, tussen “De Ster” en de Jagersdreef wordt heringericht

N70 Sint-Niklaas.jpg

Minister van Openbare Werken Hilde Crevits liet Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weten, als antwoord op een schriftelijke vraag, dat zij voor de herinrichting van de N70 tussen “De Ster” en de Jagersdreef in Sint-Niklaas voor het jaar 2014, 500.000 euro voorziet.

De definitieve plannen en het bestek zijn in opmaak. De werken worden in de loop van 2014 aanbesteed.

De N446 in Hamme wordt aangepakt!

N446.jpg

Minister van Openbare Werken Hilde Crevits liet Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weten, als antwoord op een schriftelijke vraag, dat zij voor de herinrichting van de kruispunten en voor het structureel onderhoud bij de aanleg van fietspaden op de N446 in Hamme voor de eerste fase voor het jaar 2015 2.500.000 euro voorziet.

De onteigeningen van de noodzakelijke percelen zijn lopende. De juiste timing van dit project is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen.

Geluidsschermen op de E17 in Temse worden aanbesteed in 2015

geluidsschermen.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor Openbare Werken Hilde Crevits in een opvolgingsvraag naar de stand van zaken voor wat betreft de geluidsschermen op de E17 in Temse.
Hij kreeg volgend antwoord:
“Voor het bouwen van geluidsschermen op de E17 in Temse zal een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Temse en het Agentschap Wegen en Verkeer worden afgesloten. Ik de loop van dit jaar zal de overeenkomst – die o.a. de financiële bijdrage bij het project van de betrokken gemeente regelt – worden voorbereid. Vervolgens kan het technisch dossier worden opgestart.

Kruispunt N41 met Kettermuit wordt in voorjaar heraangelegd

kruispunt Kettermuitstraat - N41.jpg

Het kruispunt van de Kettermuit met de gewestweg N41 wordt in het voorjaar heringericht. Dat antwoordde Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (ook CD&V).

De herinrichting van het kruispunt zal ruim 3 miljoen euro kosten. De veiligheid staat er al lang ter discussie. Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt verkeerslichten aan, zodat alle bestuurders veilig de N41 kunnen dwarsen. Daarnaast worden ook op de brug over de E17 belangrijke wijzigingen doorgevoerd en krijgen de op- en afritten verkeerslichten.

Veiligheid Kennedytunnel: blijvende zorg!

Kennedytunnel.JPG

“Tijdens de eerste helft van oktober 2013 heeft er een overleg plaatsgehad met alle betrokken actoren. Hierbij is de verkeersveiligheidsproblematiek in en rond de Kennedytunnel opnieuw besproken geweest. Onder andere de problematiek van de tussenafstanden voor vrachtwagens kwam aan bod, alsook de technische haalbaarheid om een systeem van trajectcontrole ter hoogte van de Kennedytunnel in te voeren,” vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag die hij stelde naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen in augustus 2013.

Versnelde aanpak van de heraanleg van de N446 Grembergen – Waasmunster nodig!

N446.jpg

Naar aanleiding van een ongeval waarbij een fietser het leven liet bij het oversteken van de N446 nabij de Durmebrug in Sint-Anna pleit Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer voor een versnelde heraanleg van de gewestweg N446 en informeerde hij bij minister voor Openbare Werken Hilde Crevits naar de stand van zaken van de heraanleg.

De minister antwoordde dat voor de realisatie van het project langs de N446 in totaal over de drie betrokken gemeenten (Grembergen, Hamme en Waasmunster) 209 grondinnames noodzakelijk zijn waarvan er tot op heden 144 gerealiseerd zijn.

Oostelijke tangent belangrijk voor de verkeersafwikkeling!

Oostelijke tangent.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer blijft dit dossier met aandacht volgen gezien het grote belang ervan voor de verkeersafwikkeling rond en naar Sint-Niklaas.
Er zijn in het kader van de Oostelijke Tangent tot op heden 11 percelen minnelijk aangekocht door het Vlaamse Gewest. Van deze percelen waren er 7 bebouwd.
Minister Crevits antwoordde op een vraag van Jos De Meyer dat de verdere onteigeningen door het Aankoopcomité kunnen opgestart worden na de opmaak van een ministerieel besluit tot onteigening. Dit besluit dient gestoeld te zijn op een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat momenteel in opmaak is.
Jos De Meyer dringt bij minister Muyters aan om spoed te zetten achter de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Muyters nog niet klaar met GRUP “Oostelijke Tangent”

plan Wase burgemeesters.jpg

Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer dringt bij de Vlaamse Regering aan op een zo spoedig mogelijke realisatie van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas, dit is een essentieel onderdeel in het Waas mobiliteitsplan. Eerste stap is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan hiervoor. Vandaar de vraag van De Meyer aan de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening.

Groen licht voor geluidsschermen Temse – Velle!

geluidsscherm.jpg

“Op 26 september 2012 werden geluidsmetingen ter hoogte van verschillende straten in Temse – Velle langs de autosnelweg E17, uitgevoerd. Het geluidsniveau varieert tussen 60,4 dB in de Eigenlo tot 73,9 dB in de Elsstraat,” antwoordde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

De meetresultaten werden op in november 2012 met de gemeente Temse besproken. Op vraag van de gemeente Temse werden de lengtes van de schermen berekend. Er werden 2 varianten berekend.