You are hereOpenbare werken

Openbare werken

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Muyters nog niet klaar met GRUP “Oostelijke Tangent”

plan Wase burgemeesters.jpg

Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer dringt bij de Vlaamse Regering aan op een zo spoedig mogelijke realisatie van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas, dit is een essentieel onderdeel in het Waas mobiliteitsplan. Eerste stap is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan hiervoor. Vandaar de vraag van De Meyer aan de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening.

Groen licht voor geluidsschermen Temse – Velle!

geluidsscherm.jpg

“Op 26 september 2012 werden geluidsmetingen ter hoogte van verschillende straten in Temse – Velle langs de autosnelweg E17, uitgevoerd. Het geluidsniveau varieert tussen 60,4 dB in de Eigenlo tot 73,9 dB in de Elsstraat,” antwoordde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

De meetresultaten werden op in november 2012 met de gemeente Temse besproken. Op vraag van de gemeente Temse werden de lengtes van de schermen berekend. Er werden 2 varianten berekend.

Werken ter ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne in Aalter nog dit jaar van start!

Bedrijventerrein Woestijne in Aalter.jpg

“Volgens de huidige inzichten wordt de start van de werken op het terrein voorzien voor eind 2013.
De totale raming voor de bouw van de brug bedraagt ca. 4,6 miljoen euro, excl. BTW.
Het bestek is in afwerking en de aanbesteding van het dossier is gepland voor medio 2013,” Vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister Crevits.

Scheldeveer Driegoten krijgt vlottende steiger

Scheldeveer Driegoten.jpg

Hamme

De bestaande steiger van het veer Driegoten in Hamme, dat de verbinding maakt met Weert (Bornem), wordt vervangen door een nieuw vlottende exemplaar.

Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).

Nieuwe stuwsluizen op Dender pas vanaf 2014

sluisgebouw Aalst.jpg

Geraardsbergen/Aalst/Ninove
Minister Hilde Crevits (CD&V) zegt dat eind dit jaar de werken voor de vernieuwing van de stuwen in Aalst en Geraardsbergen worden aanbesteed, in 2014 kan dan wellicht met de al lang beloofde werken worden begonnen. De nieuwe stuwen vormen een onderdeel van waterwerende ingrepen in de nasleep van de grote overstroming van eind 2010. Crevits liet aan Vlaams volskvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) ook nog weten dat er dit jaar waterkeringen komen in Ninove, Geraardsbergen en Roosdaal.

De renovatie van de Maaltebrug in Gent nog dit jaar van start!

Maaltebrug.jpg

“De Maaltebrug wordt volledig gestript en structureel gerenoveerd.
De uit te voeren werken betreffen de vernieuwing van: de gecorrodeerde externe spankabels; de oplegtoestellen; de brugdekvoegen; de afwatering; het asfalt op wegenis en fietspad; het voetpad; de leuningen op brug en brughellingen. Het metselwerk op de landhoofden wordt verwijderd en vervangen door een bepleistering,” deelde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op één van zijn schriftelijke vragen.

Een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug brug over de Zeeschelde voor Wetteren in 2014!

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

Dat antwoordde minister Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op zijn schriftelijke vraag.
“De bestaande fietsers- en voetgangersbrug over de Boven-Zeeschelde te Wetteren is stilaan aan vervanging toe. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft in 2011 een algemene offerte-aanvraag voor aanneming van diensten uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Dit ontwerp moest voldoende esthetisch inpassen in de bestaande omgeving en tevens in enkele nieuw te realiseren projecten in de onmiddellijke buurt, zoals het project “Wetteren aan de Schelde”. Dit project betreft de renovatie van een verlaten industrieterrein met de bouw van een nieuw administratief centrum, kleinhandelszaken en woongelegenheden. Daarenboven moest de nieuw te bouwen brug op een hoger niveau dan de bestaande worden geconcipieerd om de scheepvaart op de Boven-Zeeschelde niet te hinderen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de betrokken partners (gemeentebestuur Wetteren, W&Z en Schelde-Landschapspark VZW) hebben geopteerd voor een tuikabelbrug. Op de linkeroever van de Boven-Zeeschelde is een aanloophelling voorzien die aansluit op “Kapellendries”, zodat de fietsers eenvoudig de brug kunnen bereiken. Op de rechteroever sluit de brug aan op het deelproject “Wetteren aan de Schelde”.

Herstellingswerken aan de Scheldebrug in Temse

oude Scheldebrug Temse.jpg

“Het betreft hier de verharding van het beweegbaar gedeelte van de oude Scheldebrug Bornem - Temse. De toplaag van het beweegbaar gedeelte is op verschillende plaatsen losgekomen en verdwenen.
Er is nog geen timing van de werken opgemaakt.
Een voorlopige raming bedraagt 150.000 euro, excl. BTW,” deelde minister voor Openbare Werken minister Crevits mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op één van zijn schriftelijke vragen.

Minister Crevits investeert in lig- en rustplaatsen in de wachthaven van Evergem

sluizencomplex Evergem.jpg

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringen aan de waterwegen in de regio Gent deelde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits het volgende mee:

“In de wachthaven van Evergem op het Noordervak van de Ringvaart om Gent worden een aantal steigers voorzien om de capaciteit van deze wachthaven te optimaliseren. Door deze steigers zullen binnenvaartschepen kops kunnen aanmeren op de bestaande kaaimuur. Het voorziene bedrag op het investeringsprogramma omvat het tweede deel van het budget dat nodig is voor de bouw van deze steigers.
Momenteel lopen de voorbereidende werken door de aannemer, i.e. het studiewerk en het opmaken van werkhuistekeningen voor de staalconstructies.
Vermoedelijk zullen de werken- die geraamd worden op ca. 575.000 euro exclusief BTW - op het terrein medio 2013 van start gaan. De oplevering is voorzien in de tweede helft van 2013.”

Aparte fietspaden voor N461

fietspad.jpg

KNESSELARE/ ZOMERGEM
Aparte fietspaden voor N461
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) plant werken aan de N461 in Knesselare. Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) na een vraag aan de minister. Meer bepaald gaat het om het structureel onderhoud van de rijweg bij de aanleg van rioleringen en van vrijliggende fietspaden aan de Gentseweg (N461) tussen Ursel en Zomergem. De aanbesteding gebeurt volgend jaar. De kostprijs wordt geraamd op 3,8 miljoen euro, waarbij TMVW, Zomergem en Knesselare meefinancieren.