You are hereOpenbare werken

Openbare werken

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Nieuwe brug over Durme

brug over de Durme.jpg

GEWESTWEG WORDT VOLGEND JAAR IN NIEUW KLEEDJE GESTOKEN

De drukke gewestweg tussen Waasmunster en Dendermonde (N446) wordt volgend jaar volledig heraangelegd. Het definitieve ontwerp is klaar. Er moeten alleen nog enkele onteigeningen gebeuren. Aan het project hangt een prijskaartje van 4 miljoen euro. 1,5 miljoen euro daarvan gaat naar de bouw van een nieuwe brug over de Durme. "Die zal een pak breder zijn, zodat er plaats is voor veilige fietspaden", zegt minister Hilde Crevits (CD&V).

Werken voor ontsluiting VPK starten in 2014

VPK.jpg

De werken voor een betere ontsluiting van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem starten in 2014. Dat heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits bevestigd na een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. De bedrijfsomgeving van VPK wordt anders ingericht zodat er een veiliger aansluiting is met de Oudegemsebaan (N406). Ook de spoorwegovergang ter hoogte van het bedrijf wordt verkeersveiliger heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt hiervoor 1,5 miljoen euro.

Nieuwe wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke in het vooruitzicht!

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringen aan de N41 in Lebbeke deelde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits het volgende mee:
“In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan staat aangegeven dat een nieuwe secundaire wegverbinding tussen Aalst (N406) en Lebbeke (N47) dient te worden aangelegd. De definitieve vastlegging van dit Provinciaal Uitvoeringsplan vond in het najaar van 2012 plaats. Gezien de ligging van het definitieve tracé in het kader van voormelde procedures werd onderzocht en bepaald, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studie opstarten tot technische uitwerking van deze nieuwe weg. De studie van 1 miljoen euro omvat volgende deeltaken: opmaak project-MER, uitwerken volledige aanbestedingsbundel (rijweg, milderende maatregelen (bufferbekken, geluidsschermen), kunstwerken), opmaak van de onteigeningsplannen en de benodigde communicatie tijdens het ontwerpproces.
De aanbesteding van de studie wordt in het midden van 2014 voorzien.”

De N9 in Wetteren wordt aangepakt!

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringwerken aan de N9 in Wetteren antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits:

“Het betreft de heraanleg van de doortocht (modules 3, 11 en 16) in Kwatrecht langs de N9, tussen de N400 en de N42, en de heraanleg van de voet- en fietspaden, de heraanleg van het kruispunt N9xN400, het structureel onderhoud van de rijweg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van het kerkplein.

De bouwvergunning is verkregen en de aanbesteding wordt dit voorjaar voorzien.

Werken aan de R4 in Gent en in Zelzate in het verschiet

R4 Gent.jpg

In antwoord op schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer antwoordde minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits dat zij wegenwerken plant aan de R4:
-in Zelzate zullen de knooppunten 1, 2 en 3 heringericht worden. De studie over de opmaak van de start- en projectnota en een verkeerskundige onderbouwing van de geplande ingrepen wordt in het voorjaar 2013 aanbesteed.
De herinrichting van de knooppunten is als volgt opgedeeld:

R41 in Aalst zal aangepakt worden!

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringswerken aan de R41 in Aalst antwoordde minister Crevits:
“De top- en de onderlaag van de aansluitende zones op de R41 zullen gelijktijdig heraangelegd worden, maar buiten de projectzone van de gevaarlijke punten. Dit structureel onderhoud is geraamd op 1.500.000 euro.
De start van de tunnelwerken is voorzien in het najaar 2014/voorjaar 2015, maar is evenwel afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen.

Nieuwe rotonde op de R43 in Eeklo vóór de opening van het nieuwe ziekenhuis

Minister voor Openbare Werken Hilde Crevits deelde aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op zijn schriftelijke vraag mee dat een nieuwe rotonde op de R43 in Eeklo zal aangelegd worden voor de ontsluiting van het in opbouw zijnde ziekenhuis AZ Alma, en tevens voor de ontsluiting van het uit te breiden bedrijventerrein Kunstdal. In het project zal ook het huidige kruispunt van de R43 met de Raverschootstraat omgebouwd worden en zal een veilige fietsoversteek gerealiseerd worden.

Binnenkort werken aan de N41 in Temse

Duivenhoek N41.jpg

“Het wegvak tussen de tunnel Duivenhoek en het kruispunt Kettermuit op de N41 zal volledig worden heraangelegd.” antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag.

“Het doorgaand verkeer gaat over één rijstrook in elke richting en het plaatselijk verkeer zal via ventwegen naar de woningen en de bedrijven worden geleid. Het traject wordt ook voorzien van vrijliggende fietspaden. Halverwege het tracé komt er via een tunneltje een doorsteek voor de zachte weggebruikers.

De E40 wordt aanpakt!

E40.jpg

Minister van openbare werken Hilde Crevits gaf aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een aantal schriftelijke vragen een overzicht van de werken die gepland zijn op de E40.

In Gent gaat het om een inhaaloperatie van de achterstand bij het structureel onderhoud van de autosnelwegen:
-in 2013 voor fase 1, Sint-Denijs – Aalter, het herstellen van de wegverharding tussen kmpt. 47 en 63, rijrichting Oostende. De werken zijn geraamd op 7.000.000 euro. De uitvoering ervan wordt gepland in het eerste semester van 2013.

Minister Crevits investeert in een veiligere N70

N70 Sint-Niklaas.jpg

In antwoord op schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer antwoordde minister Hilde Crevits dat zij verder investeert in een veiligere N70:

Sint-Niklaas:
- de herinrichting van het wegvak van de N70 tussen De Ster en de Jagersdreef, inclusief de kruispunten Ster en Kwakkelhoek, inclusief deheraanleg van de rioleringen. De vastlegging van de kredieten is voorzien voor 2014.
- de herinrichting van het wegvak op de N70 tussen de Koningin Astridlaan en de R42, inclusief de heraanleg van rioleringen. De vastlegging van de kredieten is voorzien voor 2013.