You are hereOost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Behoud Ouden Doel en Rapenburg

Prosperpolde en kerncentrale Doel.jpg

Momenteel loopt de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. Een aantal elementen in de huidige versie van het GRUP zijn echter niet in overeenstemming met eerder gemaakte beleidskeuzes, en volgens Vlaams parlementslid Jos De Meyer moeten ze dan ook aangepast worden.

Onderhoudsbaggerwerken Durme

de Durme vanop de Mirabrug.jpg

Sinds vele jaren dringt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer bij de ministers van Openbare Werken aan op de noodzakelijke baggerwerken op de Durme.
Minister Crevits heeft hiervoor de nodige beslissingen genomen en de kredieten in haar begroting voorzien. Zij informeerde mij ook over de planning van de werkzaamheden.

Onderstaand wordt de planning van de tweede fase van de onderhoudsbaggerwerken op de Durme toegelicht.

Tal van Infrastructuurwerken waterwegen in 2012 in Oost-Vlaanderen

Bogaerdbrug Dendermonde.jpg

In het indicatief investeringsprogramma van Waterwegen en Zeekanaal plant Minister van Openbare Werken Hilde Crevits tal van werkzaamheden aan Oost-Vlaamse waterwegen in 2012. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag.

Het betreft in Aalst en Geraardsbergen: de vernieuwing van de stuwsluizen.

Site “ Woestijne” in Aalter zal aangepakt worden!

Site Woestijne Aalter.jpg

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits deelde aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag mee dat de werken enerzijds de bouw van een brug over het kanaal Gent – Oostende ter ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne via het bedrijventerrein Lakeland omvatten en anderzijds het archeologisch onderzoek.

In 2012 zal de ontwerpstudie worden afgerond, de bouwaanvraag worden ingediend en zal het dossier worden aanbesteed. De start van de werken op het terrein is gepland voor 2013.

Dendermonde - Herinrichting N406 kan starten

vpk-oudegem.jpg

VLAAMS GEWEST VOORZIET EINDELIJK BUDGET VOOR PROJECT

Het startschot voor de herinrichting van de doortocht of N406 door Oudegem is eindelijk gegeven. De werken voor een veiligere verkeersomgeving aan papierfabriek VPK starten nog dit jaar. Het budget werd voorzien in het investeringsprogramma van het Vlaams Gewest. In 2014 wordt de rest van de doortocht in de richting van Aalst aangepakt. Die krijgt onder andere degelijke fiets- en voetpaden.

Het dossier voor een veiligere verkeersomgeving rond papier- en kartonproducent VPK in Oudegem sleept al jaren aan. Vooral aan de spoorwegovergang op de Oudegemsebaan gebeurden al verschillende zware ongevallen. Door een heraanleg van de omgeving moet dit punt in de toekomst veiliger worden. Bovendien moet een herinrichting in de toekomst ook het zwaar verkeer uit omliggende woonstraten rond VPK houden. De plannen zijn klaar en nog dit jaar wordt het project concreet. Dat liet minister van Openbare Werken Hilde Crevits alvast verstaan na een vraag in het parlement door Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Verkeersveiligere N70 van Melsele tot Gent

N70 Sint-Niklaas rotonde.jpg

De verkeersveiligheid op de N70 is een blijvend aandachtspunt van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
Hij vernam als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister voor Openbare Werken Hilde Crevits dat heel wat werken gepland zijn.
Het betreft volgende werken in een aantal gemeenten langsheen het hele traject:

- Beveren - Voor de doortocht Melsele zal het openbaar domein van de N70 tussen de Essendreef en de Snoeckstraat volledig heraangelegd worden, met inbegrip van de riolering. De studies worden respectievelijk in 2012 en 2013 opgestart.

Veilig fietsen langs de N446 in Hamme, Waasmunster en Dendermonde

Hilde Crevits op de fiets.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken aan de N446 gepland zijn:

De werken betreffen de heraanleg van vrijliggende fietspaden (6,5km) langs de N446 op het grondgebied van de gemeenten Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Tevens wordt het ganse tracé uitgerust met een vernieuwd gescheiden rioleringsstelsel en wordt de volledige weg en fundering heraangelegd.

Werken aan de N41 en N47 in Lebbeke!

Lebbeke.JPG

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken in Lebbeke gepland zijn:

- De doortocht van Lebbeke (N47) tussen de Korte Weverstraat en de Hemelstraat zal heraangelegd worden, met inbegrip van de heraanleg van de voet- en fietspaden, het structureel onderhoud van de rijweg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een rotonde t.h.v. het kruispunt N47 en de omleidingsweg. De start van de werken wordt voorzien in de 2e helft van 2012.

Werken aan de R4 in Gent en Zelzate

R4 Gent en Zelzate.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken aan de R4 in Gent en Zelzate gepland zijn:

Het betreft in Gent:

- Voor het Oost-Verkeersknooppunt ter hoogte van de Langerbruggestraat bestaan de werken uit de bouw van een Hollands complex ter vervanging van het lichtengeregelde kruispunt, dit in het kader van de ombouw van de R4 tot primaire weg. De aanbesteding is momenteel voorzien eind 2012 – begin 2013.

Ingrijpende werken aan de N42 in Lierde, Oosterzele en Wetteren!

bord openbare werken.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat ingrijpende werken aan de N42 gepland zijn in Lierde, Oosterzele en Wetteren.

Het betreft in Lierde: het structureel onderhoud van de N42/N28/N460.
Het voorziene bedrag van 2.000.000 euro omvat een bundeling van verschillende locaties in het zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen die een structureel onderhoud nodig hebben. Eén locatie, nl. N42 (Ascoop/ Sint-Lievens-Esse – N460 Geraardsbergen), staat vast. Meer bepaald vertoont dit wegvak heel wat schade (punch out). Het opzet van dit onderhoud is dan ook om deze beschadigde zones te herstellen en het gehele wegvak met een kws-verharding (verhinderen van toekomstige schade door waterdichte bekleding) te overlagen. Andere locaties zullen op basis van de noodwendigheid nog geselecteerd worden. De uitvoering wordt voorzien in 2013.